10 April was het Buitenles-dag.
Groep 7/8 van de Stamperiusschool in Wilhelminadorp, had
via het Milieu Educatie Centrum de Bevelanden, een ‘kunstles buiten’geregeld.

Deze heb ik mogen verzorgen en het was super.
De kinderen inzicht gegeven in het gebruik van je potood
als meetinstrument en het gebruik van een zoekraampje
om wat je wilt tekenen af te kaderen.

bij het Goese sas